Back to All Events

Coffee Talk “Hiện đại doanh nghiệp SMEs trước cuộc chiến số hoá”

Thị trường thay đổi, các doanh nghiệp SMEs và các doanh nghiệp vừa khởi tạo sẽ cần phải làm gì để có thể đương đầu với thách thức chuyển đổi số. Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital transformation) hiện là vấn đề sống còn của hầu hết tổ chức - doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh sự tác động, tầm ảnh hưởng của làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) đã, đang và sẽ diễn ra liên tục, nhanh chóng.

Coffee talk mong muốn chia sẻ với các doanh nghiệp SMEs về kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp tại Châu Âu, họ đã thay đổi hệ thống quản lý, áp dụng chuyển đổi số hóa trong doanh nghiệp và vận dụng đổi mới sáng tạo thế nào để có thể thành công. Những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Carrefour, Michelin, Veolia...Chương trình mong muốn chia sẻ với các doanh nghiệp SMEs lộ trình chuyển đổi số hóa với chi phí hợp lý và trong khả năng của doanh nghiệp.

Chuyên gia từ JazzITup - Mr. Chuyên Huỳnh - CIO 25 kinh nghiệm trong tư vấn doanh nghiệp và chuyển đổi số hóa từ sẽ chia sẻ về những bài học từ Châu Âu.

Chuyên gia chuyển đổi số Vũ Tuấn Anh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm các doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi số hóa tại Việt Nam.

Ngoài ra các doanh nghiệp tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận với những hộ trợ giới thiệu sản phẩm ra thế giới từ Hinrich Foundation.

Vui lòng đăng ký: https://bit.ly/2J6V6gT