Back to All Events

Sự kiện "Ứng dụng Google Cloud Platform trong doanh nghiệp"

- Bạn đang muốn tìm hiểu về Google Cloud Platform?
- Bạn muốn biết về hiệu quả chi phí giữa Google Cloud, AWS?
- Bạn muốn tìm sự đổi mới cho hạ tầng IT
- Bạn đang tìm kiếm giải pháp cho Bigdata?

Hãy nhanh chóng đăng ký tham dự sự kiện " Ứng dụng Google Cloud Platform" vào ngày 25/7/2018.

Sự kiện MIỄN PHÍ do Cloud Ace Viet Nam - Google Cloud Premier Partner tổ chức, sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan về Google Cloud và những công nghệ Machine Learning được phát triển bởi Google. 

Nội dung thuyết trình :
- Tổng quan Google Cloud Platform
- Hiệu quả chi phí cơ bản giữa GCP & AWS
- Giải pháp Bigdata
- BigQuery demo 

Chúng tôi cũng sẽ giải đáp tất cả vấn đề liên quan về nền tảng Google Cloud ở phần giao lưu Q & A tại sự kiện.

Thời gian sự kiện:
※Thứ 3, ngày 25/7/2018 16:00 ~ 20:00
※Đón khách : 15:30 ~

※THAM DỰ MIỄN PHÍ
※Giao lưu cùng khách mời sau sự kiện 

※Giới hạn tham gia : 40 khách
(Chúng tôi sẽ từ tối nhận đăng ký nếu vượt quá số lượng trên)

※Link đăng ký :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwVQqk-vzdOikkOaH4bzDSAAnLkrgRdHZlzKifbcJwNqtW1A/viewform?usp=sf_link