Posts in Bài viết
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn công nghệ (Phần 5): “Made in China 2025” - tham vọng của Trung Quốc

Trong những phần trước, ta đã thấy một vài lát cắt về sức nóng Trung Quốc đang phả vào lưng của Mỹ, và chiến lược kéo dài hàng chục năm đã giúp họ đạt được điều đó. Nhưng, liệu Trung Quốc đã muốn dừng lại?

Read More
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn công nghệ (Phần 4): Từ chiến lược thông minh trở thành chiến lược tiêu cực

Suốt một thời gian dài, người Trung Quốc đơn giản là sao chép các mô hình kinh doanh và sản phẩm đã được chứng minh thành công ở Mỹ. Việc này dễ dàng và an toàn hơn nhiều so với việc tự sáng tạo.

Read More
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn công nghệ (Phần 3): Chiến lược “học hỏi” 40 năm của Trung Quốc

Thẳng thắn mà nói, chuyện Trung Quốc bòn rút thành quả trí tuệ từ Mỹ đã diễn ra từ 40 năm trước theo một cách có chiến lược - đây là chiến lược thông minh nhưng không mấy ‘chơi đẹp’ của Trung Quốc.

Read More
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dưới góc nhìn công nghệ (Phần 2): Khi công nghệ Trung Quốc thách thức Mỹ

Những gã khổng lồ công nghệ đối đầu với nhau trên những mặt trận lớn. Tuy nhiên, những kẻ thúc đẩy nền kinh tế phát triển và mang lại những giải pháp sáng tạo nhất lại đến từ những startup.

Read More