Hỗ trợ tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án khởi nghiệp sáng tạo

Theo quy định của Bộ Tài chính, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các bộ, ngành có thể hỗ trợ một phần kinh phí đối với các dự án sửa chữa lần đầu, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin cho Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mức tối đa không quá 1 tỷ đồng/dự án.

Read More
Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ diễn ra tại Huế

Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) là nơi các nhà lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia công nghệ gặp gỡ, thảo luận về chính sách đầu tư, giải pháp phát triển công nghệ thông tin (CNTT) toàn diện, thúc đẩy xây dựng hệ thống CPĐT, giúp Chính phủ nâng cao năng lực vận hành và quản lý quốc gia.

Read More
10 ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ phát triển nhờ thành phố thông minh

Thành phố thông minh - nơi mà công nghệ sẽ không ngừng thu thập dữ liệu để quản lí tài sản và tài nguyên hiệu quả - không chỉ có tác động lên phong cách sống của con người, mà còn ảnh hưởng nhiều đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Rất nhiều ngành công nghiệp, từ cung cấp tiện ích đến bất động sản, sẽ được hưởng lợi từ công nghệ thành phố thông minh.

Read More
Chương trình Đánh giá đóng góp môi trường EPC

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT đang triển khai Chương trình thí điểm đánh giá đóng góp vào môi trường (EPC) của các doanh nghiệp, với sự hỗ trợ từ Tập đoàn SK Hàn Quốc. Mục tiêu là khuyến khích, hỗ trợ các mô hình, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Read More