Back to All Events

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025”

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã và đang được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội như an ninh công cộng, giao thông thông minh, nông nghiệp, sản xuất, tài chính, thương mại điện tử...

Với những ứng dụng đó, trí tuệ nhân tạo đang góp phần thay đổi nhiều khía cạnh của cuộc sống, dần trở thành một yếu tố quan trọng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành, quản lý. Trí tuệ nhân tạo cũng được đánh giá là một thành phần không thể thiếu trong thành phố thông minh.

Hội thảo được tổ chức tại trụ sở UBND TP.HCM với nội dung trao đổi, thảo luận về xu hướng phát triển, khả năng nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sự sẵn sàng của Thành phố và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi 3 hội thảo dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM nhằm xây dựng Đề án “Xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM giai đoạn 2019 - 2025”. Đề án có tính chất tương hỗ quan trọng để thực hiện thành công đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Đề án Xây dựng khu đô thị sáng tạo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia từ nhiều trường đại học, doanh nghiệp sẽ tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề, đề tài xoay quanh việc phát triển, xây dựng hệ sinh thái ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho TP.HCM. Trong đó, các nội dung chính là những hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã đạt được một số kết quả khả quan, ứng dụng cụ thể phục vụ công tác quản lý nhà nước, giám sát an ninh, định danh người qua video, hệ thống tư vấn tự động, giao thông thông minh ...