Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mời gọi các dự án hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2019

Nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, Sở KH&CN đã mời gọi cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Read More