Back to All Events

Hướng dẫn đăng ký sáng chế liên quan đến Chủng vi sinh và Gen


Nhằm nâng cao chất lượng của đơn đăng ký sáng chế, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn "Hướng dẫn đăng ký sáng chế liên quan đến Chủng vi sinh và Gen"

Bắt đầu từ 8h ngày 16-17/5/2019

Địa điểm: Khách sạn Đại Nam (79 Trần Hưng Đạo, Q.1)

Kính mời Quý đơn vị quan tâm đăng ký tham dự tại link: 
https://forms.gle/Sdf8a3NJRaTs6RF88 

Đăng ký tham dự trước ngày 14/5/2019.

Cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng email về:
qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn (hoặc alo 0778784575 - Tuấn Anh)