Triển khai Chủ đề thi đua "Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống" giai đoạn 2018 - 2020

Ngày 15/6/2018, Bộ KH&CN có Công văn số 1815/BKHCN-TĐKT về việc triển khai Chủ đề thi đua "Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống" giai đoạn 2018 - 2020. Chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm.

 

Privacy-Copyright-58d10742a7c051.jpg