Posts in Bài viết
Khẩu vị Startup Việt 2018

Nền kinh tế là nơi biểu hiện rõ ràng nhất tính cách của 1 quốc gia. Nhìn vào màu sắc của thị trường chứng khoán, ta có thể đoán được khí sắc của người dân. Nhìn vào khẩu vị của startup, ta có thể đoán được khao khát của giới trẻ.

Read More
Bài viếtdmstTet2019
Internet ảo, ảo, ảo và ảo

Ở năm 2018, mọi thứ tưởng như chắc chắn là thật lại biến thành ảo, còn những thứ ảo lại có sự hỗ trợ từ công nghệ để trông như thật. Sự ảo của internet thời kỳ hậu nghịch chuyển đã không còn là chuyện có thể đong đếm được.

Read More
Bài viếtdmstTet2019