Khóa tập huấn: Kỹ năng quản lý hoạt động khoa học công nghệ và quản trị tài chính đối với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trong Đơn vị và Doanh nghiệp


Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN phối hợp cùng chi nhánh phía Nam – Trường đào tạo và Bồi dưỡng nhiệp vụ kiểm toán tổ chức lớp tập huấn và giải đáp chính sách với chủ đề “ Kỹ năng quản lý hoạt động khoa học công nghệ và quản trị tài chính đối với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trong đơn vị và doanh nghiệp”. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 – 18/10/2019.

industry-4-0_MSTZ.jpg

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng thể hiện vai trò to lớn trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước, mở ra nhiều cơ hội cho các tổ chức sự nghiệp công lập cũng như các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị dịch vụ, ngành sản xuất mới ở phạm vi không giới hạn.

Mặc dù đã nhận thức ý nghĩa to lớ đó nhưng tư duy và hành động của bộ phận không nhỏ các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công và doanh nghiệp vẫn mang tính manh mún, chộp giật vì lợi ích trước mắt.

Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động và nâng cao kỹ năng quản lý khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý tài chính KH&CN từ đó thúc đẩy việc tiếp thu ứng dụng công nghệ mới lan tỏa ra toàn xã hội, Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN phối hợp cùng chi nhánh phía Nam – Trường đào tạo và Bồi dưỡng nhiệp vụ kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước tổ chức lớp tập huấn và giải đáp chính sách với chủ đề “ Kỹ năng quản lý hoạt động khoa học công nghệ và quản trị tài chính đối với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trong đơn vị và doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về khóa tập huấn, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học & Công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Chị Kim Minh, ĐT: 0909002238; Email: minhttk@gmail.com; hoặc Chị Quỳnh Ngọc, ĐT: 0908268267; Email: ngocnt@gmail.com.

(Sau khi Quý đơn vị đăng ký Ban tổ chức sẽ gửi Thông báo xác nhận địa điểm và thông tin chi phí tham dự vui lòng xem trong Phiếu đăng ký đính kèm).

Hàn Mai


Xem thêm