Posts in Đô thị thông minh
10 ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ phát triển nhờ thành phố thông minh

Thành phố thông minh - nơi mà công nghệ sẽ không ngừng thu thập dữ liệu để quản lí tài sản và tài nguyên hiệu quả - không chỉ có tác động lên phong cách sống của con người, mà còn ảnh hưởng nhiều đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Rất nhiều ngành công nghiệp, từ cung cấp tiện ích đến bất động sản, sẽ được hưởng lợi từ công nghệ thành phố thông minh.

Read More