Posts tagged clip
Nhà bếp của tương lai

Bạn có bao giờ tưởng tượng một căn bếp có thể tự đảo đồ ăn, tự thêm nguyên liệu, tự làm tất cả công đoạn của một người đầu bếp? Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật với sáng kiến căn bếp tự nấu ăn dưới đây.

Read More