Posts tagged đô thị thông minh
Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ diễn ra tại Huế

Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) là nơi các nhà lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia công nghệ gặp gỡ, thảo luận về chính sách đầu tư, giải pháp phát triển công nghệ thông tin (CNTT) toàn diện, thúc đẩy xây dựng hệ thống CPĐT, giúp Chính phủ nâng cao năng lực vận hành và quản lý quốc gia.

Read More
10 ngành công nghiệp và dịch vụ sẽ phát triển nhờ thành phố thông minh

Thành phố thông minh - nơi mà công nghệ sẽ không ngừng thu thập dữ liệu để quản lí tài sản và tài nguyên hiệu quả - không chỉ có tác động lên phong cách sống của con người, mà còn ảnh hưởng nhiều đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Rất nhiều ngành công nghiệp, từ cung cấp tiện ích đến bất động sản, sẽ được hưởng lợi từ công nghệ thành phố thông minh.

Read More
Đến 2020, Hà Nội hình thành các thành phần cơ bản của thành phố thông minh

Hiệu quả dự kiến đạt được sau khi Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 là hình thành các thành phần cơ bản của Thành phố thông minh, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), ứng dụng AI, IoT...

Read More