Bộ TT&TT phát hành "Tài liệu những điều cần biết về nghề CNTT"


Cuốn “Tài liệu những điều cần biết về nghề CNTT” được kỳ vọng sẽ là kim chỉ nam cho những bạn trẻ có niềm đam mê dành cho lĩnh vực công nghệ.

 
 

Bạn có thể xem chi tiết về cuốn sách tại đây.

Thành Sơn

Xem thêm