Thiết bị hỗ trợ đi lại mới cho người khuyết tật


LifeGlider là sáng chế mới giúp người khuyết tật đi lại dễ dàng hơn. Thiết bị này sử dụng trọng tâm của cơ thể để giữ thăng bằng cho người sử dụng, giúp người dùng có thể đi lại với tư thế thẳng đứng. Đặc biệt, sản phẩm mới này không cần sử dụng tay cầm, khác với các loại thiết bị thông thường.

 
 

Linh Nguyễn Lê

Xem thêm