TP.HCM chi 703 tỉ xây trung tâm xét nghiệm y khoa đạt chuẩn


Trung tâm Xét nghiệm y khoa sẽ cung cấp các dịch vụ xét nghiệm chuyên sâu đạt chuẩn, được chấp nhận rộng rãi ở tất cả cơ sở khám chữa bệnh.

 
 

Thành Sơn

Xem thêm