Phần thưởng “đúp” cho nhà nghiên cứu khi tham gia Hội nghị khoa học kinh tế trẻ


Ngoài tiền thưởng khi đạt giải tại hội nghị khoa học, nghiên cứu xuất sắc nhất còn được tham dự chương trình Vườn ươm sáng tạo trẻ với số tiền hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Thành đoàn TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận các công trình nghiên cứu khoa học của Hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm 2019. Chủ đề của hội nghị năm này là “Đánh giá tác động của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”.

Hội nghị khoa học kinh tế trẻ là hoạt động thường niên của Thành đoàn TP.HCM nhằm tạo ra môi trường giao lưu giữa các nhà khoa học trẻ về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Đồng thời, hội nghị cũng đặt ra mục tiêu nhận được các hướng dẫn, cố vấn của các nhà nghiên cứu kinh tế nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm hướng tới xây dựng một đội ngũ nghiên cứu kinh tế có năng lực và tạo ra những sản phẩm khoa học đạt chuẩn mực và ngang tầm quốc tế về chất lượng học thuật.

Chủ đề của hội nghị khoa học kinh tế trẻ năm nay nhằm đánh giá vị thế của Việt Nam khi tham gia thành viên của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và định hướng phát triển nguồn nhân lực nhất là lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các bài báo gửi tham dự được Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đạt chất lượng tốt sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học có chỉ số tiêu chuẩn quốc tế – ISBN.

Các bài báo đạt giải tại Hội nghị sẽ được hỗ trợ phản biện và ưu tiên chính sách công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Việt), Tạp chí Kinh tế - Ngân hàng châu Á, là Tạp chí hiện đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học.

Các nhà khoa học trẻ có những nghiên cứu những vấn đề trong phạm vi chủ đề của Hội nghị có thể đăng ký tham gia gửi bài báo khoa học tới Ban tổ chức từ nay đến 30/06, email: hoinghikinhtetre@gmail.com, điện thoại 09444.28585 (gặp Hữu Phước).

Ngoài tiền thưởng khi đạt giải tại hội nghị khoa học (giải nhất 5 triệu đồng), nghiên cứu xuất sắc nhất còn được tham dự chương trình Vườn ươm sáng tạo trẻ với số tiền hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2019, tại ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Hà Thế An - Khampha.vn

Bài gốc

Xem thêm